RELVA, L. Giorgio Agamben, <i>El final del poema</i>. Orbis Tertius, Ensenada, AR, v. 21, n. 23, p. e013, 2016. Disponível em: https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTv21n23a13. Acesso em: 18 abr. 2024.