Biancotto, N. (2015). Del fantástico al <i>nonsense</i>. Sobre la narrativa de Silvina Ocampo. Orbis Tertius, 20(21), 39–50. Recuperado a partir de https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTv20n21a05