(1)
Relva, L. Giorgio Agamben, <i>El Final Del poema</I>. Orb. tert. 2016, 21, e013.